Har du sett oss i sociala media?

Just nu har vi en kampanj på Facebook för att få fler att välja utbilda sig inom funktionshinderområdet.

Läs mer om Funkisgruppen Academys utbildningar här: https://www.facebook.com/FunkisgruppenAcademy/